Wakacje!!!
Numer 47
ABC... UCZĘ SIĘ!
Lato
Numer 46
ABC... UCZĘ SIĘ!
Dz jak dzwoniec
Numer 45
ABC... UCZĘ SIĘ!
Cz jak czapla
Numer 44
ABC... UCZĘ SIĘ!
Ch jak chart
Numer 43
ABC... UCZĘ SIĘ!
Na ulicy
Numer 42
ABC... UCZĘ SIĘ!
Osiem ramion ośmiornicy
Numer 39
ABC... UCZĘ SIĘ!
Wszystkiego po siedem
Numer 38
ABC... UCZĘ SIĘ!