ZAZ-968M "Zaporozhets"
Numer 38
Samochody PRL
Tatra 613
Numer 36
Samochody PRL
Aro 240
Numer 35
Samochody PRL
Barkas B-1000
Numer 32
Samochody PRL
VAZ/Lada 2108/Samara
Numer 31
Samochody PRL
GAZ 24-10 Wołga
Numer 30
Samochody PRL
GAZ 67B
Numer 28
Samochody PRL
Syrena 105
Numer 25
Samochody PRL