W ramach kolekcji planujemy wydać 145 numerów. Zebranie wszystkich zajmie około dwóch lat.